AAN DE INWONERS VAN DE GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

Ik val maar met de deur in huis, het CDA is op zoek naar versterking en vooral naar mensen die tijd en energie willen steken in onze lokale politiek. We leven in een tijd waarin de aandacht om actief mee te doen in de politiek laag is, dat is jammer, omdat vooral lokaal je iets kunt betekenen voor het beleid dat gevoerd wordt. Het CDA staat voor een ruimhartig en goed sociaal beleid, dat moet de basis zijn voor een samenleving waarin iedereen jong en oud mee kan doen.

 

Omdat we graag positief naar de toekomst willen kijken, gaan we op diverse manieren uw aandacht vragen, een van de belangrijkste redenen is dat we op dit moment te weinig actieve mensen hebben om naast de politiek voldoende aandacht te geven aan zaken die spelen op verschillende terreinen. Een voorbeeld: ouderen willen en moeten langer thuis blijven wonen, dat geeft een grote verandering in de sociale netwerken van onze ouderen, de gemeente heeft hier best goede ideeën over maar een goede uitwerking hiervan is nog niet of onvoldoende in beeld.

 

Het CDA wil hier mede handen en voeten aan geven, maar dan hebben wij mensen nodig die daar  tijd en energie in willen steken. De gemeenteraad besluit, bijvoorbeeld, om het dorpshuis De Haven te sluiten zonder dat er enige duidelijkheid is waar de huidige gebruikers (veelal ouderen) naar toe moeten of kunnen, het zijn voorbeelden die dringend aandacht behoeven omdat we van onderop mede moeten aangeven wat we als inwoner hiervan vinden. Het CDA vind het de hoogste tijd om hier extra aandacht voor te vragen. Het CDA was overigens tegen sluiting van het dorpshuis. Wij vonden dat er onvoldoende was gecommuniceerd met de gebruikers. En met het oog op de toekomst waarin steeds meer ouderen een beroep zullen doen op juist dit soort voorzieningen moeten we hier samen goede en haalbare plannen voor maken. Wie komt ons helpen?

Lida Verschuren, voorzitter CDA Geertruidenberg

06-53809887