Begrotingskrant

Aankomende donderdag zal er een tekst van ons met een maximale lengte van 100 woorden in de langstraat verschijnen, als onderdeel van de “begrotingskrant”. De tekst is als volgt:

Deze begroting laat zien dat een kleine gemeente met de juiste inzet de transities goed kan uitvoeren. Waar andere gemeenten problemen hadden met de decentralisaties laat Geertruidenberg zien dat we onze zaken goed op orde hebben. De WMO loopt goed, en ons sociale beleid is ruimhartig. Iedereen krijgt de zorg die ze nodig heeft, en daar mogen we trots op zijn. Tegelijkertijd zien we ook dat we moeten waken voor wat de toekomst ons brengt. Hoewel de gemeente nu financieel gezond is, de geldbuidel is niet oneindig diep, en daarom moeten alle toekomstige investeringen wel voldoende maatschappelijk rendement opleveren.

Het zijn overigens 99 woorden, want ook wij maken graag gebruik van de ruimte die ons wordt gegeven.

Het CDA is trots op wat we bereikt hebben, maar we hebben nog een flinke opdracht te vervullen. Het is voor ons van groot belang dat we doen wat in het belang is van de gehele gemeenschap, en dat zal dan ook onze enige leidraad worden in de 1,5 jaar die ons nog gegeven zijn tot aan de verkiezingen.