24okt/16

Begrotingskrant

Aankomende donderdag zal er een tekst van ons met een maximale lengte van 100 woorden in de langstraat verschijnen, als onderdeel van de “begrotingskrant”. De tekst is als volgt:

Deze begroting laat zien dat een kleine gemeente met de juiste inzet de transities goed kan uitvoeren. Waar andere gemeenten problemen hadden met de decentralisaties laat Geertruidenberg zien dat we onze zaken goed op orde hebben. De WMO loopt goed, en ons sociale beleid is ruimhartig. Iedereen krijgt de zorg die ze nodig heeft, en daar mogen we trots op zijn. Tegelijkertijd zien we ook dat we moeten waken voor wat de toekomst ons brengt. Hoewel de gemeente nu financieel gezond is, de geldbuidel is niet oneindig diep, en daarom moeten alle toekomstige investeringen wel voldoende maatschappelijk rendement opleveren.

Het zijn overigens 99 woorden, want ook wij maken graag gebruik van de ruimte die ons wordt gegeven.

Het CDA is trots op wat we bereikt hebben, maar we hebben nog een flinke opdracht te vervullen. Het is voor ons van groot belang dat we doen wat in het belang is van de gehele gemeenschap, en dat zal dan ook onze enige leidraad worden in de 1,5 jaar die ons nog gegeven zijn tot aan de verkiezingen.

14aug/15

Kadernota 2016 – alvast vooruitkijken naar een nieuw jaar

Dit zijn de algemene beschouwingen die ik heb gehouden, tijdens de kadernota 2016. Het geeft weer waar wij als CDA voor staan, en waar wij in de toekomst heen willen. Meer informatie kan altijd, neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Vorig jaar in onze algemene beschouwingen hebben we onze hoogste prioriteit gegeven aan de invoering van de transities.
Wij hebben onze mening over deze transities niet onder stoelen of banken geschoven, en we denken er nog steeds hetzelfde over. Maar, je moet roeien met de riemen die je hebt, en in dit geval met de riemen die ze nog voor je over hebben gelaten. Gelukkig kunnen we nu na het eerste half jaar een voorzichtige balans opmaken.

Continue reading