De grootste opgaven waar onze gemeente in 2014 voor stond waren de taken die het Rijk overdroeg op de gebieden van de zorg (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de jeugdzorg en het aan werk helpen van mensen die maar moeilijk aan een baan kunnen komen.
Omdat die overdracht eigenlijk een draconische bezuinigingsslag betekende, was het CDA daar erg ongerust over. Daarom vroeg en kreeg het CDA bij de coalitiebesprekingen, op de jeugdzorg na, juist die portefeuilles. Wij zijn er dan ook bijzonder trots op daarin goed werk geleverd te hebben. Waar andere gemeenten naar bezuinigingen zochten, bleef Geertruidenberg een sociale gemeente, waar de zorg ruimhartig is en goed geregeld. Waar een kleine gemeente groot in kan zijn!
Het CDA besteedde in zijn verkiezingsprogramma van 2014 speciale aandacht aan het Centrum van Raamsdonksveer en de Markt in Geertruidenberg. Inmiddels wordt ook het Gangboord opgeknapt en overal in het centrum verschijnen nieuwe initiatieven. Ook de Markt ligt er weer fraai bij en het geld voor het laatste gedeelte van De Haven in Raamsdonksveer ligt klaar op de plank. Dat geldt ook voor de nieuwe Wilsdonck en de nieuwbouw van een deel van het Dongemond College. Wij beloofden in 2014 de wandelpaden op de vest te verbeteren en het gebeurde. In Raamsdonk werden de Lageweg en de Langebroekstraat opgeknapt en verbeterd.

Al deze investeringen kosten veel geld. Het CDA vond – en vindt nog – dat wij onze inwoners zo min mogelijk op kosten mogen jagen. In de zorg en het sociale beleid waren we ruimhartig, maar op andere gebieden zijn we zuinig geweest. Mede daardoor hebben wij de kosten die wij u als inwoners in rekening brengen voor reiniging en riool naar beneden bij kunnen stellen.

Vooruitblik

Ouderen vormen een relatief steeds grotere groep mensen in onze samenleving. Wij moeten mogelijk maken dat onze ouderen zo lang mogelijk in ons midden kunnen blijven wonen zonder te vereenzamen. Niet in alle gezinnen loopt alles van een leien dakje. Kwetsbare gezinnen, vooral hun kinderen, verdienen extra aandacht en ondersteuning.

Zorg voor veiligheid is het fundamentele bestaansrecht van de overheid. De overheid moet er voor zorgen dat ons leven en onze bezittingen veilig zijn. Criminaliteit dient consequent en hard bestreden te worden, ook om te voorkomen dat criminelen straks de baas over ons spelen.

Duurzaamheid is niet langer een begrip voor over een paar jaar. Duurzaamheid begint nu! Het CDA ziet dit als de grote uitdaging voor de komende periode. Onze gemeente moet koploper worden in de duurzaamheidsagenda. Wij willen in het gemeentehuis en loket waar onze inwoners en bedrijven met al hun vragen over duurzaamheid terecht kunnen, ook over alle mogelijke subsidies. Daarnaast wil het CDA een duurzaamheidslening in het leven roepen voor investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen. Bovendien wil het CDA een echt duurzame manier van afvalscheiding die mensen met een beperking niet met afvalzakken laat leuren en bovendien niet leidt tot vuilnisbelten bij ondergrondse containers.
Voor knooppunt Hooipolder wil het CDA een volwaardige en duurzame oplossing. Dat moet een oplossing zijn die, zonder de verkeersveiligheid aan te tasten en zonder extra overlast te veroorzaken, op de huidige wegenstructuur van onze gemeente aansluit. Geknoei in de vorm van extra asfalt door de polder dat bovendien tot grote verkeersoverlast in Raamsdonksveer zou leiden hebben wij alvast weten te voorkomen.

CDA Geertruidenberg
Berrie Broeders en Adriaan de Jongh