01mei/17

CDA GEERTRUIDENBERG: VOOR DUURZAME ZORG

De gemeente Geertruidenberg heeft de ondersteuning voor mensen met een beperking goed voor elkaar. De gemeente zorgt ruimhartig en de mensen zijn daar dan ook zeer tevreden over. Nu dat staat kunnen we de volgende stappen gaan zetten.

Vanuit de samenleving komen positieve geluiden over hoe de gemeente Geertruidenberg onder aanvoering van CDA-wethouder Adriaan de Jongh uitwerking heeft gegeven aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015). De gemeente voerde een ruimhartig beleid. Toch bleven de zorguitgaven binnen de begroting. Dat de mensen zeer tevreden zijn, laat zien dat iedereen ook de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Zo bleef de huishoudelijke hulp als vanouds.

Met de WMO 2015 bepaalde de Rijksoverheid dat voortaan alleen mensen met zware lichamelijke en verstandelijke beperkingen of een zware geestelijke problematiek nog in nog in aanmerking komen voor een plaats in een verpleeghuis of een instelling.

De gevolgen zijn best ingrijpend. Zo moeten er voor mensen met lichamelijke beperkingen voldoende aangepaste woningen zijn. Wat het CDA betreft, komen die in de buurt die zij al kennen. Daar moeten gemeente en woningcorporaties samen voor zorgen. Voor ons is onbespreekbaar dat mensen die een aangepaste woning zoeken naar bijvoorbeeld Oosterhout zouden moeten verhuizen, omdat de woningcorporatie daar toevallig over voldoende aangepaste woningen beschikt. Zo worden mensen uit hun sociale omgeving getrokken en juist die is hard nodig om te voorkomen dat ze vereenzamen en om het hun mogelijk te maken aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Ook de openbare ruimte zal toegankelijk en bruikbaar moeten zijn. Het is immers niet de bedoeling dat de mensen waar het hier om gaat vereenzamen. Het wordt dus zaak daar goede toekomstplannen onder te leggen.

Om te stimuleren dat mensen zo goed mogelijk aan de samenleving blijven deelnemen, bevordert de gemeente de oprichting en ontwikkeling van ontmoetingsmogelijkheden. Voorbeelden daarvan zijn Het Kardeeltje in Raamsdonksveer en De Ontmoeting in Raamsdonk, initiatieven waardoor mensen elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten en hun dag zinvol in kunnen vullen. Het aantal van deze ontmoetingsmogelijkheden verdient nog wel uitbreiding, zowel in Raamsdonksveer als Geertruidenberg.

Belangrijk blijft dat de zorg voor mensen die een beperking hebben, lichamelijk of verstandelijk, of geestelijke problemen, klaar staat wanneer die nodig is. Dat is de uitdaging en de taak voor zorginstellingen, welzijnsorganisaties en gemeente. Die kunnen dat echter niet alleen, niet zonder dat iedereen mee oplet: artsen, wijkverpleegkundigen en wij allemaal. Soms zal het niet bij opletten blijven en zullen we ook zelf een handje moeten helpen. Veel mensen in onze gemeente doen dat al. Voor de toekomst is het daarom belangrijk dat onze gemeenschappen in stand blijven, hun kracht houden. Ook daar zullen woningcorporaties in hun toewijzingsbeleid rekening mee moeten houden.

Om de zorg voor onze inwoners duurzaam te verankeren en te bevorderen dat mensen met een beperking of met geestelijke problemen duurzaam aan onze samenleving kunnen deelnemen startte de gemeente het programma wonen, welzijn en zorg. Het CDA zal de ontwikkeling ervan constructief maar kritisch volgen. Het CDA hoopt ook dat u, als gevraagd wordt om uw inbreng voor dit programma te leveren, dat massaal zult doen!

01mei/17

AAN DE INWONERS VAN DE GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

Ik val maar met de deur in huis, het CDA is op zoek naar versterking en vooral naar mensen die tijd en energie willen steken in onze lokale politiek. We leven in een tijd waarin de aandacht om actief mee te doen in de politiek laag is, dat is jammer, omdat vooral lokaal je iets kunt betekenen voor het beleid dat gevoerd wordt. Het CDA staat voor een ruimhartig en goed sociaal beleid, dat moet de basis zijn voor een samenleving waarin iedereen jong en oud mee kan doen.

 

Omdat we graag positief naar de toekomst willen kijken, gaan we op diverse manieren uw aandacht vragen, een van de belangrijkste redenen is dat we op dit moment te weinig actieve mensen hebben om naast de politiek voldoende aandacht te geven aan zaken die spelen op verschillende terreinen. Een voorbeeld: ouderen willen en moeten langer thuis blijven wonen, dat geeft een grote verandering in de sociale netwerken van onze ouderen, de gemeente heeft hier best goede ideeën over maar een goede uitwerking hiervan is nog niet of onvoldoende in beeld.

 

Het CDA wil hier mede handen en voeten aan geven, maar dan hebben wij mensen nodig die daar  tijd en energie in willen steken. De gemeenteraad besluit, bijvoorbeeld, om het dorpshuis De Haven te sluiten zonder dat er enige duidelijkheid is waar de huidige gebruikers (veelal ouderen) naar toe moeten of kunnen, het zijn voorbeelden die dringend aandacht behoeven omdat we van onderop mede moeten aangeven wat we als inwoner hiervan vinden. Het CDA vind het de hoogste tijd om hier extra aandacht voor te vragen. Het CDA was overigens tegen sluiting van het dorpshuis. Wij vonden dat er onvoldoende was gecommuniceerd met de gebruikers. En met het oog op de toekomst waarin steeds meer ouderen een beroep zullen doen op juist dit soort voorzieningen moeten we hier samen goede en haalbare plannen voor maken. Wie komt ons helpen?

Lida Verschuren, voorzitter CDA Geertruidenberg

06-53809887

01feb/17

AFVAL BELEID?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, het nieuwe afvalbeleid is natuurlijk om weg te gooien. Ik ben in alle jaren dat ik raadslid ben nog nooit zo vaak benaderd door mensen die tegen mij wilde klagen hoe slecht het op dit moment geregeld is. Laten we ook gewoon eerlijk zijn, het is op dit moment ook gewoon echt niet goed. Ik heb jaren geleden in de raad alles er aan gedaan om mijn mede-raadsleden te overtuigen van hun ongelijk, en van de alternatieven.

Dat we beter in moeten zamelen, en dat we beter moeten scheiden, is meer dan duidelijk. De gemeente liep fors achter met onze inzameling, en we hadden veel te veel restafval, en te weinig gerecyclede stromen. Dat is natuurlijk niet goed. Het vrijwillig plastic inzamelen in de ondergrondse containers heeft nooit goed gewerkt, er was niet genoeg animo voor bij alle bewoners, en mensen brengen hun afval ook niet graag naar een container.

Het CDA is hier echt duidelijk over, dat het beter moet, vinden wij ook! Maar de manier waarop het nu gebeurd, is achterhaald en zorgt alleen voor problemen. Ten eerste is het zo dat in vele andere gemeentes in Nederland het plastic/drankencartons en blik gewoon zo uit de grijze container gehaald kan worden bij de vuilverwerker. Helaas hebben wij (en met ons bijna heel West-Brabant) een contract met een partij die dit niet kan. Dat maakt het natuurlijk niet makkelijk. Er zijn heel veel initiatieven hierin, en de techniek kan veel en veel meer dan we 15 jaar geleden konden. Helaas wilde het college niet onderzoeken of wij over kunnen stappen naar een andere afvalverwerker. Door vast te houden aan die gedachte, blijven er weinig opties over.

Dat de plastic zakken van de gemeente van deze slechte kwaliteit zijn hadden we toen niet kunnen beseffen, maar tijdens de behandeling in de raad gaven wij al aan dat het ophalen van plastic in plastic zakken zal leiden tot veel overlast. Het is nog geen zomer, maar hygiënisch is het nu al niet, en het zal het ook niet snel worden.

Veel mensen zullen ook best met 1 kliko in de maand rond kunnen komen, maar heel veel mensen ook niet. Het huidige beleid is natuurlijk voor deze mensen totaal niet vergevend. Ik denk niet dat er iemand graag met gebruikte luiers rond gaat rijden om deze ergens in een container te gooien. Waar moet u heen met uw extra zakken als u een keer iets meer afval heeft?

Is er een oplossing voor dit alles? Ja, die is er. Maar eerst moet u beseffen dat het echte plan van het college nog veel erger is. Er loopt nu een proef in Raamsdonksveer waarbij de bewoners hun afval weg moeten brengen naar een ondergrondse container. Dat lijkt misschien geen groot probleem, maar ook dan mag u maar een aantal zakken per maand brengen, en zit u nog steeds met het groen en het plastic wat aan huis wordt opgehaald (eerlijk is eerlijk, het plastic kan dan wel in de dan lege grijze container als dit allemaal doorgat). Voor vele mensen zal het ook betekenen dat ze niet meer zelfstandig hun afval kunnen verwerken. Ouderen of mensen die slecht ter been zijn moeten gaan sjouwen met hun grijze afval, en zijn dan al snel aangewezen op familie om dit voor hun te regelen. Ook moeten dan voor grote bedragen overal afvalcontainers worden geplaatst, die er nu nog niet overal zijn. De totale kosten zijn niet duidelijk, maar het loopt als snel in de tonnen!

De oplossing? Geef uw mening! Laat horen aan het college en de raad wat u wilt, en wat u vind. Samen kunnen we dit probleem tackelen en oplossen. Er zijn al vele petities in omloop, en de problemen zijn reëel. Er komt een evaluatie aan het einde van het jaar, en daar moet de raad wel iets mee. We zijn gekozen door u, en als u vind dat het niet klopt kunnen we dit nooit naast ons neerleggen. Uw mening telt, zeker in een kleine gemeente als Geertruidenberg. Het is belangrijk dat we beter inzamelen, en ik weet zeker dat iedereen het belang hier van inziet! Maar, we mogen wel verwachten dat de problemen worden opgelost.

Een optie is inderdaad veranderen van ophaling, en over te gaan naar iemand die wel goed overweg kan met het scheiden van plastic en blik uit de grijze kliko. Wie weet is een extra kliko voor plastic wel een idee, of een duo bak. Maar, belangrijk is dat we dit samen oplossen, en dat u uw mening laat horen!

24okt/16

Bewegingsonderwijs en de Wilsdonck

Afgelopen donderdag is er in de raad een amendement van het CDA aangenomen, wat vaststelt dat er een voorziening voor bewegingsonderwijs in de directe nabijheid van een basisschool behoort te zijn. Met andere woorden, een gymzaal in de buurt! Wij vinden het erg belangrijk dat er goed bewegingsonderwijs gegeven kan worden, maar ook dat leerlingen en leraren niet onnodig lang bezig zijn met van en naar een gymzaal te fietsen. We vinden het ook niet meer dan normaal dat we hier rekening mee houden, want een goede gymzaal hoort ook bij een basisschool! Gelukkig was een zeer ruime raadsmeerderheid het met ons eens.

De nieuwe Wilsdonck zal gebouwd gaan worden op de plaats waar de school nu al meer dan 50 jaar staat. Dat betekent dus ook het einde van het huidige gebouw. Wij vinden het goed dat er nu een moderne school gebouwd kan worden die weer 50 jaar kan blijven staan.

In de tussentijd zal de school in een tijdelijk gebouw terecht gaan komen, de locatie hiervan is nog niet geheel duidelijk, maar de verwachting is wel dat dit in de buurt zal zijn van de huidige school. Goede zaak volgens ons, we zien ook geen andere oplossing dan tijdelijke huisvesting. Een jaartje “kamperen” is dan ook noodzakelijk om daarna vast te kunnen bivakkeren in een prachtig nieuw pand!

Het CDA vind het wel erg belangrijk dat de tijdelijke school uiteraard wel goed genoeg is, en dat de leerlingen van de Wilsdonck er goed zitten. We zullen dit goed in de gaten blijven houden.

24okt/16

Begrotingskrant

Aankomende donderdag zal er een tekst van ons met een maximale lengte van 100 woorden in de langstraat verschijnen, als onderdeel van de “begrotingskrant”. De tekst is als volgt:

Deze begroting laat zien dat een kleine gemeente met de juiste inzet de transities goed kan uitvoeren. Waar andere gemeenten problemen hadden met de decentralisaties laat Geertruidenberg zien dat we onze zaken goed op orde hebben. De WMO loopt goed, en ons sociale beleid is ruimhartig. Iedereen krijgt de zorg die ze nodig heeft, en daar mogen we trots op zijn. Tegelijkertijd zien we ook dat we moeten waken voor wat de toekomst ons brengt. Hoewel de gemeente nu financieel gezond is, de geldbuidel is niet oneindig diep, en daarom moeten alle toekomstige investeringen wel voldoende maatschappelijk rendement opleveren.

Het zijn overigens 99 woorden, want ook wij maken graag gebruik van de ruimte die ons wordt gegeven.

Het CDA is trots op wat we bereikt hebben, maar we hebben nog een flinke opdracht te vervullen. Het is voor ons van groot belang dat we doen wat in het belang is van de gehele gemeenschap, en dat zal dan ook onze enige leidraad worden in de 1,5 jaar die ons nog gegeven zijn tot aan de verkiezingen.

14aug/15

Kadernota 2016 – alvast vooruitkijken naar een nieuw jaar

Dit zijn de algemene beschouwingen die ik heb gehouden, tijdens de kadernota 2016. Het geeft weer waar wij als CDA voor staan, en waar wij in de toekomst heen willen. Meer informatie kan altijd, neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Vorig jaar in onze algemene beschouwingen hebben we onze hoogste prioriteit gegeven aan de invoering van de transities.
Wij hebben onze mening over deze transities niet onder stoelen of banken geschoven, en we denken er nog steeds hetzelfde over. Maar, je moet roeien met de riemen die je hebt, en in dit geval met de riemen die ze nog voor je over hebben gelaten. Gelukkig kunnen we nu na het eerste half jaar een voorzichtige balans opmaken.

Continue reading