24Okt/16
wilsdonck

Bewegingsonderwijs en de Wilsdonck

Afgelopen donderdag is er in de raad een amendement van het CDA aangenomen, wat vaststelt dat er een voorziening voor bewegingsonderwijs in de directe nabijheid van een basisschool behoort te zijn. Met andere woorden, een gymzaal in de buurt! Wij vinden het erg belangrijk dat er goed bewegingsonderwijs gegeven kan worden, maar ook dat leerlingen en leraren niet onnodig lang bezig zijn met van en naar een gymzaal te fietsen. We vinden het ook niet meer dan normaal dat we hier rekening mee houden, want een goede gymzaal hoort ook bij een basisschool! Gelukkig was een zeer ruime raadsmeerderheid het met ons eens.

De nieuwe Wilsdonck zal gebouwd gaan worden op de plaats waar de school nu al meer dan 50 jaar staat. Dat betekent dus ook het einde van het huidige gebouw. Wij vinden het goed dat er nu een moderne school gebouwd kan worden die weer 50 jaar kan blijven staan.

In de tussentijd zal de school in een tijdelijk gebouw terecht gaan komen, de locatie hiervan is nog niet geheel duidelijk, maar de verwachting is wel dat dit in de buurt zal zijn van de huidige school. Goede zaak volgens ons, we zien ook geen andere oplossing dan tijdelijke huisvesting. Een jaartje “kamperen” is dan ook noodzakelijk om daarna vast te kunnen bivakkeren in een prachtig nieuw pand!

Het CDA vind het wel erg belangrijk dat de tijdelijke school uiteraard wel goed genoeg is, en dat de leerlingen van de Wilsdonck er goed zitten. We zullen dit goed in de gaten blijven houden.

24Okt/16

Begrotingskrant

Aankomende donderdag zal er een tekst van ons met een maximale lengte van 100 woorden in de langstraat verschijnen, als onderdeel van de “begrotingskrant”. De tekst is als volgt:

Deze begroting laat zien dat een kleine gemeente met de juiste inzet de transities goed kan uitvoeren. Waar andere gemeenten problemen hadden met de decentralisaties laat Geertruidenberg zien dat we onze zaken goed op orde hebben. De WMO loopt goed, en ons sociale beleid is ruimhartig. Iedereen krijgt de zorg die ze nodig heeft, en daar mogen we trots op zijn. Tegelijkertijd zien we ook dat we moeten waken voor wat de toekomst ons brengt. Hoewel de gemeente nu financieel gezond is, de geldbuidel is niet oneindig diep, en daarom moeten alle toekomstige investeringen wel voldoende maatschappelijk rendement opleveren.

Het zijn overigens 99 woorden, want ook wij maken graag gebruik van de ruimte die ons wordt gegeven.

Het CDA is trots op wat we bereikt hebben, maar we hebben nog een flinke opdracht te vervullen. Het is voor ons van groot belang dat we doen wat in het belang is van de gehele gemeenschap, en dat zal dan ook onze enige leidraad worden in de 1,5 jaar die ons nog gegeven zijn tot aan de verkiezingen.

14Aug/15

Kadernota 2016 – alvast vooruitkijken naar een nieuw jaar

Dit zijn de algemene beschouwingen die ik heb gehouden, tijdens de kadernota 2016. Het geeft weer waar wij als CDA voor staan, en waar wij in de toekomst heen willen. Meer informatie kan altijd, neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Vorig jaar in onze algemene beschouwingen hebben we onze hoogste prioriteit gegeven aan de invoering van de transities.
Wij hebben onze mening over deze transities niet onder stoelen of banken geschoven, en we denken er nog steeds hetzelfde over. Maar, je moet roeien met de riemen die je hebt, en in dit geval met de riemen die ze nog voor je over hebben gelaten. Gelukkig kunnen we nu na het eerste half jaar een voorzichtige balans opmaken.

Continue reading